Ugostiteljska pakiranja sladoleda pakirana su u jednokratne plastične kadice koje se umeću u inox kadice dimenzija 360 x 250 x V80 koje su standard na tržištu i danas se u većini slučajeva koriste. Sladoled je povišen iznad ruba kadice kako bi se dobila atraktivnost. Zbog toga je napravljen poseban plastični poklopac visine 10cm kako se prilikom transporta ne bi oštetio sladoled i dekoracija. Na taj način je osigurano lakše skladištenje u objektima s obzirom da je proizvode moguće slagati jedan na drugi.

 

 

Ugostiteljski sladoled 8L

U vrijeme kada su svi sladoledi izgledali isto, ravno i ne maštovito veliki broj ugostitelja odlučio se na vlastitu proizvodnju sladoleda. S time se postizala atraktivnost i kreativnost što je rezultiralo u konačnici većom prodajom. Veliki proizvođači sladoleda ostali su zarobljeni u prošlosti bez ikakve mašte. U to vrijeme mi nismo htjeli se pomiriti sa prosječnošću i imali smo viziju da napravimo najbolji proizvod na tržištu. Ideja je bila napraviti ugostiteljska pakiranja sladoleda koja će izgledati bolje od svih drugih sladoleda na tržištu uključujući onih koji su radili sami sladolede u svom objektu. Od ideje do gotovog proizvoda nije lak put jer je bilo potrebno gotovo sve napraviti ispočetka. Uz pomoć potpora HAMAG-BICRO-a i Vlade Republike Hrvatske nabavili smo novu tehnologiju koja je posebno izrađena prema našim projektima. Na kraju sa novom tehnologijom uspjeli smo napraviti najljepši i najinovativniji proizvod na hrvatskom tržištu. Uz navedeno prilagodili smo cijenu proizvoda s čime smo postigli da je jeftinije kupiti naša nova ugostiteljska pakiranja od 8L nego proizvoditi sladoled od smjesa za proizvodnju sladoleda.

Ugostiteljska pakiranja sladoleda postala su naš najprodavaniji proizvod s kojim smo ostvarili zavidan rast. Proizvod su prepoznali mnogi naši partneri te zahvaljujući istome danas vode najuspješnije slastičarnice u Hrvatskoj. Kada kažemo da su naša pakiranja ugostiteljskog sladoleda jedinstvena na hrvatskom tržištu zapravo smo skromni jer su ubrzo se počeli javljati potencijalni kupci iz čitavog svijeta. Budući da se radi o zamrznutom proizvodu samo su rijetki uspjeli organizirati transport. Danas se ovaj proizvod izvozi u 5 država u svijetu međutim sukladno najavama broj država će još rasti.

Uspjeh ugostiteljskih pakiranja sladoleda od 8L inspirirao nas je da idemo korak dalje te smo nekoliko godina poslije napravili pakiranja sladoleda od 5L koji je pakiran u istu ambalažu samo sa ravnim poklopcem. Ideja je bila napraviti sladoled sa najboljim sirovinama dostupnim na svjetskom tržištu i u sladoled staviti najbolje dodatke i umake. Rezultat toga je bio premium ugostiteljski sladoled koji je morao biti znatno skuplji i cijena gotovo svakog okusa je različita.

Nova pakiranja ugostiteljskog sladoleda od 5L po prodaji su u 2019.g. premašila prodaju 8L pakiranja što nam je bio dovoljan signal da shvatimo da tržište želi bez kompromisnu kvalitetu. Kako smo prije željeli da sva pakiranja od 8L imaju jednaku cijenu morali smo kod nekih okusa raditi kompromis kako bi bili unutar cjenovnog okvira. 

U 2020. predstavili smo sasvim nova pakiranja od 8L napravljena izvan okvira i sa bez kompromisnom kvalitetom. Napravili smo ih po uzoru na 5L pakiranja jer smo shvatili da se tržište promijenilo i da samo kvalitetom možemo ići naprijed. To je rezultiralo da danas i 8L pakiranja predstavljaju našu premium liniju proizvoda te gotovo svaki okus ima svoju cijenu. Naši partneri ocijenjeni su kao objekti sa najkvalitetnijim sladoledima na tržištu zbog čega smo uzbuđeni što nas čeka u budućnosti.

 

Više informacija saznajte na našem portalu.

Mi na našoj web stranici koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Klikom na prihvati slažete se sa našom politikom kolačića i Pravilima privatnosti. 

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

 


PRAVILA PRIVATNOSTI

 
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim primjenjivim propisima, 
PREMIS d.o.o. sa sjedištem u Makarskoj, Put Volicije 8 (dalje u tekstu: Društvo) kao voditelj obrade Vas temeljem članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, obavještava o načinu obrade Vaših osobnih podataka.
Društvo Vaše osobne podatke može obrađivati temeljem poslovnog odnosa, sklopljenog ugovora, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o 
računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te drugih poreznih i računovodstvenih mjerodavnih propisa, a u svrhu ispunjenja prava i 
obveza iz sklopljenog ugovora, te poštivanja pravnih obveza Društva kao voditelja obrade. Osim toga, vaše osobne podatke možemo obrađivati i za 
potrebe naših legitimnih interesa, kao što su: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.
KOJE I ČIJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO 
SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Društvo može obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:
Kategorija ispitanika:kategorija podataka:
I. poslovni partneri fizičke osobeIdentifikacijski podaci (kao što su ime i prezime, OIB, i sl.) Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i sl.) Bankovni podaci (broj računa, banka, vrsta kartice i sl.)
II. kontakt osoba poslovnog partneraIdentifikacijski podaci (kao što su ime i prezime i sl., po potrebi OIB odgovorne osobe) Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i sl.) Podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel i sl.)
III. Odgovorna osoba pravne osobeIdentifikacijski podaci (kao što su ime i prezime i sl., po potrebi OIB odgovorne osobe) Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i sl.)
I, II, III Prilikom prijave na web stranicu radi narudžbeKontaktni podaci (kao što su e-mail, telefon, mobitel i sl.) IP adresa s koje je napravljena prijava kao i datum i vrijeme IP adresa s koje su dane privole, kao i datum i vrijeme Datum i vrijeme registracije Prilikom osvježavanja podataka u korisničkom profilu, mogu biti prikupljeni uz navedene i sljedeći podatak: IP adresa, datum i vrijeme kad je napravljeno posljednje osvježavanje
Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno kako bismo s vama mogli stupiti u poslovni odnos, odnosno može postojati zakonska obveza da 
obrađujemo određene Vaše osobne podatke. Ako ne postoji zakonska obveza da nam pružite svoje osobne podatke, tada to niste dužni učiniti, 
međutim, u tom slučaju Društvo možda neće moći stupiti s vama u poslovni odnos.
PREMIS da u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka  prikuplja i obrađuje Vaše gore navedene podatke u opsegu i na način koji je 
potreban u sljedeće svrhe
 • Informiranje o proizvodima PREMIS
 • Naručivanje proizvoda PREMIS
 • Zaštite pravnih interesa..
 • Kontaktiranje (npr. komunikacija putem e-maila, telefona, mobitela, SMS poruka, izravni posjet, pismeno –poštom- na navedene načine i/ili kanalom komunikacije kojim ste nas kontaktirali)
 • Dostava proizvoda
 • Rješavanje po reklamacijama
 • Servisiranje
 • Slanje upita
 • I slično.
TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA
KOME PRENOSIMO VAŠE OSOBNE PODATKE
Pristup vašim osobnim podacima mogu imati naši zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnihpodataka (primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju, dostavljači robe). 
Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Porezna uprava i sl.), naši pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga, naši pružatelji usluga IT podrške, zatim s društvom povezane osobe, banke, 
kreditne, financijske institucije i slično, javni bilježnici, te treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja vaših osobnih podataka.
ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi prenošenje osobnih podataka na treće osobe bilo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.
U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da 
treća osoba kojoj se prenose vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku 
od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan EU vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim 
podacima.
Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog 
uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.
U zaštiti vaših osobnih podataka obvezni smo postupati u skladu s našom 
Politikom zaštite osobnih podataka koja je dostupna na www.premis.hr
Način našeg postupanja koji je određen Politikom zaštite osobnih podataka osigurava da vaše osobne podatke koristimo samo sa svrhom za koju su prikupljeni,da podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, da se vaši podaci ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su posebno određeni, da se vaši podaci čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.
Svi naši zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u postupcima obrade vaših osobnih podataka.
Ako određene radnje obrade vaših osobnih podataka provodi naš izvršitelj obrade, osiguravamo da isti provodi najmanje istu razinu zaštite vaših 
osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.
PRIVOLA-SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora 
biti dobrovoljna i nedvosmislena. Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi. Ako ste dali privolu za 
određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina 
povlačenja. Prilikom davanja privole o tomećemo vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.
RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke čuvat ćemo pet godina od ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa, ali u slučaju izdavanja/primanja fakture, podatke ćemo čuvati tijekom razdoblja obveznog čuvanja knjigovodstvenih isprava propisanih mjerodavnim propisima. U slučaju poslovnog komuniciranja, 
osobne podatke čuvat ćemo pet godina nakon prestanka poslovne komunikacije, a u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih 
zahtjeva ili interesa, podatke ćemo čuvati ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja u skladu s rokovima iz posebnih propisa.
OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA
U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:
 • pravo na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Društvo će obraditi Vaš zahtjev i na njega odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja. Ako se Vašem zahtjevu ne može udovoljiti, Društvo 
Vam je dužno dostaviti obrazloženi odgovor.
Kod nas ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj 
obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.
PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu vašeg prava 
na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Svaku izmjenu ove Obavijesti odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da povremeno 
provjerite da li smo promijenili ovu našu Obavijest.
Obavijest o obradi osobnih podataka objavljuje se na našoj internetskoj stranici te je dostupna u našem sjedištu. Obavijest vam možemo 
dostaviti na vaš zahtjev.
PODACI ZA KONTAKT
U slučaju bilo kakvih pitanja možete kontaktirati voditelja obrade na sljedeće načine:
e-mail adresa: info@premis.hr
telefon: 021 679 394
Važeće od: 25.5.2018.
Posljednje ažuriranje:
U Makarskoj, dana 25.05.2018. godine.
Voditelj obrade: Zoran Premeru

Decline all Services
Accept all Services