Jačanje konkurentnosti tvrtke Premis d.o.o. kroz ulaganje u razvoj i unaprjeđenje proizvodnog kapaciteta i kompetencija, stvaranje dodatne vrijednosti i pozicioniranje tvrtke na tržištu.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001.png

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta: 2.932.249,00kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 2.391.950,00kn

EU sufinanciranje projekta: 1.099.600,00kn

Sažetak projekta:

Realizacijom projekta opremanja proizvodnog pogona, sudjelovanjem na sajmovima i usavršavanjem djelatnika, dostiže se sljedeća razvojna stepenica društva, poglavito u povećanjuproizvodnih kapaciteta i kontinuiranog napretka u stvaranju novih proizvoda prilagođenih tržištu, uz istovremeno očuvanje tržišne diversifikacije i prepoznatljivosti. Projektom se postižejačanje pozicije na domaćem i inozemnom tržištu kroz povećanje tržišnih udjela, povećanje prihoda od prodaje, povećanje proizvodnih kapaciteta i nova zapošljavanja, ostvarujući pri tomspecifičan cilj poziva i OPKK-a 3d1.

Cilj projekta:

Jačanje konkurentnosti tvrtke Premis d.o.o. kroz ulaganje u razvoj i unaprjeđenje proizvodnog kapaciteta i kompetencija, stvaranje dodatne vrijednosti i pozicioniranje tvrtke na tržištu.

Razdoblje provedbe projekta: 18.04.2019. – 18.04.2022.

Kontakt osoba: Zoran Premeru, Tel: 021 679 394, E-mail: projekti@premis.hr

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

 Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Premis d.o.o.

Skip to content