Naslovnica Eu Fondovi

Eu Fondovi

Naziv projekta: SLADOLEDNA PREMIJA IZ PREMISA, PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014 – 2020
Ukupan iznos projekta: 512.222,70 kn
Iznos EU potpore: 236.000,00 kn
Opis projekta: Prateći potrebe tržišta, društvo ovim projektom nabavlja nove strojeve i opremu za proizvodnju u iznosu od gotovo 500 tis. HRK, čime bi proizvodni kapaciteti u svim fazama proizvodnje u kontinuitetu porasli za 50%. Rezultati provedbe projekta su širenje proizvodnih kapaciteta u sektoru proizvodnje nabavom potrebnih uređaja za hlađenje, homogenizaciju, sazrijevanje i smrzavanje sladoleda; očuvanje postojećih i zapošljavanje dodatnih dvoje zaposlenika čime će se poboljšati društvena i gospodarska poželjnost mikro i makro lokacije poduzeća; povećanje prihoda od prodaje za više od 40% te poticanje privatnih ulaganja u poslovnom sektoru. Provedba investicije utječe i na skraćivanje procesa proizvodnje sladoleda koji rezultira resursno učinkovitijom proizvodnjom i uštedama u energetskoj učinkovitosti.

Ciljevi i očekivani rezultati: Realizacijom projekta opremanja proizvodne jedinice društva Premis d.o.o. novom opremom, dostiže se sljedeća razvojna stepenica društva, poglavito u razini tehnološke opremljenosti, povećanja proizvodnih kapaciteta i kontinuiranog napretka u stvaranju novih proizvoda prilagođenih tržištu, uz istovremeno očuvanje tržišne diversifikacije i prepoznatljivosti. Projektom se postiže jačanje pozicije na domaćem i iskorak na inozemno tržište, povećanje proizvodnih kapaciteta i nova zapošljavanja, ostvarujući pri tom specifičan cilj ovog poziva i OPKK 3d1.

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2017. do 01.06.2018.
Kontakt osoba: Toni Premeru

Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI I. PODACI O NARUČITELJU Naziv naručitelja: PREMIS d.o.o. Adresa: Put Volicije 8, 21300 Makarska...

Obavijest o nabavi

I. PODACI O NARUČITELJU Naziv naručitelja: PREMIS d.o.o. Adresa: Put Volicije 8, 21300 Makarska OIB: 51686303771...

Obavijest o nabavi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. OBAVIJEST...

Jačanje konkurentnosti tvrtke Premis d.o.o. kroz ulaganje u razvoj i unaprjeđenje proizvodnog kapaciteta i...

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost...

Sladoledna premija iz Premis-a

Naziv projekta: SLADOLEDNA PREMIJA IZ PREMISA, PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ